Caritas Zagrebačke nadbiskupije poziva sve koji su u mogućnosti da novčanim darom pomognu stradale od potresa koji ovih dana ne prestaju na području Sisačko-moslavačke županije.

Više informacija na: http://www.czn.hr/

SVRHA

PRIKUPLJANJE

Prikupljanje relevantnih podataka direktno od hrvatskih iseljenika i povratnika

 

Analiza

Nezavisna i brza analiza podataka

dostupnost

Javna dostupnost svih rezultata istraživanja 

Mrežne stranice Hrvatsko iseljeništvo primarno prate istraživanje Hrvati iseljenici i povratnici koje je započeto je 2018. godine. Jedan od ciljeva istraživanja je kontinuirano prikupljanje i analiza podataka na godišnjoj razini koji će biti dostupni javnosti. 

Prema potrebi na mrežnim stranicama provoditi će se i druga demografska istraživanja.  

Istraživanja koja se provode putem mrežnih stranica Hrvatsko iseljeništvo u potpunosti su nezavisna te nisu financirana od strane političkih organizacija, vlade, neprofitnih organizacija… Ukoliko se na pojedinom projektu ostvari suradnja s drugim tijelom to će biti jasno naznačeno na stranici.

Istraživanje i analizu podataka vodi dr. sc. Mislav Rubić za potrebe istraživačkog rada na temu demografije u Republici Hrvatskoj i hrvatskog iseljeništva.

 

Napomena!

Svi prikupljeni podaci biti će javno dostupni svim zainteresiranim osobama. Prilikom ispunjavanja ankete ne pohranjuju se niti se prikupljaju podaci o imenu, prezimenu, adresi, broju telefona, adresi e-pošte, zaporke, pinovi i drugi podaci koji otkrivaju tko su anketirane osobe ili mogu narušiti privatnost anketiranih.  Ukoliko netko navede jedan od ovih podataka, isti neće biti objavljen. 

cilj ankete

kontinuiranost

Prikupljanje i obrada podataka na godišnjoj razini

 

nezavisnost

Nezavisna i brza obrada podataka

dijeljenje

Javno dijeljenje rezultata dugoročnog istraživanja

Hrvati  iseljenici  i  povratnici

Glavni cilj ovoga istraživanja je prikupiti nezavisne i relevantne podatke o hrvatskim iseljenicima i povratnicima, njihove dojmove, očekivanja, stavove i životne prilike. Podaci će se prikupljati, obrađivati i komparirati na godišnjoj razini.

Ciljana skupina ovoga istraživanja su Hrvati iseljenici i povratnici – od onih koji su se rodili u iseljeništvu do onih koji su otišli u iseljeništvo. Također su zastupljeni i povratnici, bilo da su nakon povratka ostali živjeti u Republici Hrvatskoj ili su ponovno otišli u iseljeništvo – znači sve osobe koje su u jednom trenutku u životu bile u ulozi iseljenika i/ili povratnika.

Rezultati istraživanja iz 2018. godine objavljeni su u zborniku međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država. 

Rezultati istraživanja iz 2019. te njihova komparacija s rezultatima iz 2018. godine biti će dostupni u zborniku radova 4. Hrvatskog iseljeničkog kongresa. 

 

Expat  Experiences  in  Croatia

Expat Experiences in Croatia je istraživanje koje se provodi u svrhu boljeg razumijevanja položaja i potreba stranih državljana u Republici Hrvatskoj. Cilj istraživanja je doprinos demografskom razvoju Republike Hrvatske te ostvarenju onakvih uvjeta za život stranim državljanima u Republici Hrvatskoj kakve bi voljeli da hrvatski iseljenici imaju u drugim državama.

Ciljana skupina istraživanja su strani državljani koji žive u Republici Hrvatskoj.

Istraživanje Expat Experiences in Croatia pokazati će s kojim problemima se susreću strani državljani u Republici Hrvatskoj te njihovo mišljenje o životu u Republici Hrvatskoj.

Prvi rezultati istraživanja biti će predstavljeni na međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država (2) u prosincu 2020 .godine.

Istraživanje je započeto 2020. godine, a provoditi će se na godišnjoj razini.

Click for survey Expat Experiences in Croatia