SVRHA

PRIKUPLJANJE

Prikupljanje relevantnih podataka direktno od hrvatskih iseljenika i povratnika

 

Analiza

Nezavisna i brza analiza podataka

dostupnost

Javna dostupnost svih rezultata istraživanja 

Mrežne stranice Hrvatsko iseljeništvo primarno prate istraživanje Hrvati iseljenici i povratnici koje je započeto je 2018. godine. Jedan od ciljeva istraživanja je kontinuirano prikupljanje i analiza podataka na godišnjoj razini koji će biti dostupni javnosti. 

Prema potrebi na mrežnim stranicama provoditi će se i druga istraživanja.  

Istraživanja koja se provode putem mrežnih stranica Hrvatsko iseljeništvo u potpunosti su nezavisna te nisu financirana od strane političkih organizacija, vlade, neprofitnih organizacija… Ukoliko se na pojedinom projektu ostvari suradnja s drugim tijelom to će biti jasno naznačeno na stranici.

Istraživanje i analizu podataka vodi dr. sc. Mislav Rubić za potrebe istraživačkog rada na temu demografije u Republici Hrvatskoj i hrvatskog iseljeništva.

 

Napomena!

Svi prikupljeni podaci biti će javno dostupni svim zainteresiranim osobama. Prilikom ispunjavanja ankete ne pohranjuju se niti se prikupljaju podaci o imenu, prezimenu, adresi, broju telefona, adresi e-pošte, zaporke, pinovi i drugi podaci koji otkrivaju tko su anketirane osobe ili mogu narušiti privatnost anketiranih.  Ukoliko netko navede jedan od ovih podataka, isti neće biti objavljen. 

Anketa za 2021. godinu biti će otvorena do kraja 2022. godine.

cilj ankete

kontinuiranost

Prikupljanje i obrada podataka na godišnjoj razini

 

nezavisnost

Nezavisna i brza obrada podataka

dijeljenje

Javno dijeljenje rezultata dugoročnog istraživanja

Hrvati  iseljenici  i  povratnici

Glavni cilj ovoga istraživanja je prikupiti nezavisne i relevantne podatke o hrvatskim iseljenicima i povratnicima, njihove dojmove, očekivanja, stavove i životne prilike. Podaci će se prikupljati, obrađivati i komparirati na godišnjoj razini.

Ciljana skupina ovoga istraživanja su Hrvati iseljenici i povratnici – od onih koji su se rodili u iseljeništvu do onih koji su otišli u iseljeništvo. Također su zastupljeni i povratnici, bilo da su nakon povratka ostali živjeti u Republici Hrvatskoj ili su ponovno otišli u iseljeništvo – znači sve osobe koje su u jednom trenutku u životu bile u ulozi iseljenika i/ili povratnika.

Rezultati istraživanja iz 2018. godine objavljeni su u zborniku međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država. 

Rezultati istraživanja iz 2019. te njihova komparacija s rezultatima iz 2018. godine biti će dostupni u zborniku radova 4. Hrvatskog iseljeničkog kongresa. 

 

Expat  Experiences  in  Croatia

Expat Experiences in Croatia je istraživanje koje se provodi u svrhu boljeg razumijevanja položaja i potreba stranih državljana u Republici Hrvatskoj. Cilj istraživanja je doprinos demografskom razvoju Republike Hrvatske te ostvarenju onakvih uvjeta za život stranim državljanima u Republici Hrvatskoj kakve bi voljeli da hrvatski iseljenici imaju u drugim državama.

Ciljana skupina istraživanja su strani državljani koji žive u Republici Hrvatskoj.

Istraživanje Expat Experiences in Croatia pokazati će s kojim problemima se susreću strani državljani u Republici Hrvatskoj te njihovo mišljenje o životu u Republici Hrvatskoj.

Prvi rezultati istraživanja biti će predstavljeni na međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država (2) u prosincu 2020 .godine.

Istraživanje je započeto 2020. godine, a provoditi će se na godišnjoj razini.

Click for survey Expat Experiences in Croatia